Cobra 120mg – De perfecte keuze voor ED-behandeling

Cobra 120mg is een populair sildenafilcitraat dat wordt gebruikt bij de behandeling van erectiestoornissen bij mannen. Het ED-probleem neemt geleidelijk toe, met jaarlijks 15 miljoen mensen wereldwijd. Hoewel sommige beoordelingen stellen dat een derde van de wereldbevolking wordt getroffen, schatten andere beoordelingen een wereldwijde prevalentie van 3% -76,5%, waarbij 40-70 de meest getroffen leeftijdsgroep is. In dergelijke omstandigheden zijn PDE-5-remmers essentieel bij het verbeteren van erectieproblemen en het gevoel van eigenwaarde.

Afbeelding tegoed – https://www.nature.com/articles/3901205

Cobra 120 mg is een medicijn dat werkt op erectiestoornissen en zorgt voor een langdurige en succesvolle fase van seksuele activiteit. Omdat het een derivaat van Sildenafil Citraat is, biedt Cobra 120 tal van voordelen van een snel begin en een erectie van hoge kwaliteit, terwijl het effectief werkt aan voortijdige ejaculatie. Het generieke karakter van Cobra 120 biedt het bovendien het extra voordeel van gemakkelijke beschikbaarheid en kosteneffectiviteit. Studies hebben zelfs aangetoond dat het kan worden gebruikt bij patiënten met ruggenmergletsel met ED-problemen zonder hun algemene gezondheid, fysieke functie of emotionele stabiliteit te beïnvloeden.

Is Cobra 120mg beter dan andere PDE-5-remmers?

Klinische studies hebben eerder aangetoond dat tadalafil en sildenafil in vergelijking met in-vitro vergelijkbare werkzaamheid en bijwerkingen hebben. Een meta-analyse van 16 onderzoeken waarin de vergelijking van Tadalafil met Sildenafil werd geëvalueerd, toonde aan dat Tadalafil een verbeterd psychologisch resultaat heeft, waarbij proefpersonen die deelnamen aan de onderzoeken de voorkeur gaven aan Tadalafil samen met hun partners.

Zelfs met vergelijkbare therapietrouw (proportie van ingenomen voorgeschreven doses) en persistentie (combinatie van het aantal achtereenvolgens verstrekte recepten en medicatie in bezit gedurende een bepaalde tijd), vertoonde het gebruik van Tadalafil een hogere myalgie en rugpijn met minder blozen/rood worden van de huid. het gezicht, de hals vanwege een verhoogde doorbloeding dan Sildenafil. Maar proeven buiten de laboratoria lieten een ander beeld zien. In een studie die werd uitgevoerd om behandelingspatronen te evalueren met behulp van gegevens uit de echte wereld voor patiënten die begonnen met erectiestoornissen (ED) -therapie met sildenafilcitraat, vardenafil of tadalafil, toonde sildenafil een sterk toegenomen populariteit. Er was meer vraag naar dan andere medicijnen.

Bijna 52% van de patiënten die in het onderzoek werden beoordeeld en Sildenafil Sildenafil kregen, vulde hun ED-medicatie opnieuw in, vergeleken met 29% die Tadalafil opnieuw vulde en 30% die Vardenafil opnieuw vulde. In de Sildenafil-groep schakelden minder patiënten over op Tadalafil of Vardenafil dan het aantal gebruikers van Tadalafil/Vardenafil dat op Sildenafil overstapte. Alle proefpersonen hadden evenveel tijd nodig om zich aan de medicatie aan te passen, ongeacht de PDE-5-variabiliteit. Met behulp van logistische regressie berekenden clinici verder dat minder patiënten Vardenafil en Tadalafil opnieuw vulden dan een aanzienlijk aantal mensen dat Sildenafil opnieuw vulde. De studie concludeerde dat Sildenafil veel populairder was dan andere PDE-5-remmers. Patiënten kozen voor meer Sildenafil-recepten vanwege een grotere tevredenheid over de behandeling die met het medicijn werd verkregen. Meer mensen vulden de medicatie bij en stapten over op het gebruik ervan na het gebruik van andere pde-5-remmers. Cobra 120 of generieke Sildenafil heeft het potentieel om vergelijkbare effecten te bereiken en kan, in combinatie met de lage kosten, veilig worden beschouwd als een van de beste keuzes voor erectiestoornissen.

Het belangrijkste is dat het kan worden gebruikt door oudere mensen met ED-complicaties.

Oudere mensen lopen meestal een verhoogd risico op erectiestoornissen vanwege de natuurlijke uitputting van de testosteronniveaus en een leeftijdsgebonden verharding van de slagaders die wordt verergerd door leefstijlfactoren. Testosteronregulatie van PDE5-expressie is geaccepteerd als een van de belangrijkste mechanismen die vaatverwijdende mechanismen in penisweefsel beheersen, waardoor lagere T-niveaus de werkzaamheid van verschillende PDE-5-remmers beïnvloeden. In dergelijke omstandigheden is Sildenafil (Cobra 120 actief bestanddeel) een veilige, effectieve en goed verdragen optie gebleken bij mannen van alle leeftijden, inclusief mannen ouder dan 65 jaar. In een onderzoek dat werd uitgevoerd om de werkzaamheid van Sildenafil Sildenafil bij oudere mannen te evalueren, werden vierenveertig mannen >= 60 jaar behandeld met 25-50 mg van het geneesmiddel gedurende een gemiddelde periode van 12,3 +/- 6,5 maanden.

Primaire werkzaamheidsbeoordelingen werden uitgevoerd met behulp van de International Index of Erectile Function 5 (IIEF5) vóór hun eerste dosis SildenafilSildenafil en na ten minste vier weken therapie die toenam van 8,5+/-3,9 tot 20+/-4,2 bij de meeste proefpersonen in de beproevingen. De scores bij patiënten jonger dan 70 jaar waren hoger dan bij patiënten ouder dan 70 jaar, maar het gemiddelde stijgingspercentage was hoger bij patiënten ouder dan 70 jaar.

De serumtestosteronspiegels waren voor en na hetzelfde en werden niet beïnvloed door het gebruik van het medicijn. De tijdens het onderzoek geregistreerde bijwerkingen waren mild, voornamelijk in de vorm van blozen en symptomen van dyspepsie. Geen van de patiënten stopte met het gebruik van het geneesmiddel vanwege bijwerkingen. Al met al is oraal SildenafilSildenafil werkzaam en wordt het goed verdragen door oudere volwassenen met ED, zelfs onder degenen ouder dan 70 jaar, en Cobra 120 kan bij oudere mannen met vergelijkbare resultaten worden gebruikt.

Het kan worden gebruikt bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Chronisch hartfalen is een langdurige hartaandoening die, naast kortademigheid en zwelling van voeten, enkels en buik, symptomen van vermoeidheid en moeheid de frequentie van seksuele activiteit vermindert. Erectiestoornissen komen vaak voor bij mannen met CAD en worden gemeld bij bijna 81% van de hartpatiënten, met een prevalentie van 50% bij oudere mannen zonder gezondheidsproblemen.

De redenen voor erectiestoornissen bij cardiovasculaire patiënten zijn gevarieerd. Maar de meest populaire reden is dat hartproblemen leiden tot opbouw van tandplak in de slagaders die de bloedtoevoer naar de penis verminderen, wat resulteert in erectiestoornissen. Sommige onderzoeken hebben zelfs het probleem geëxtrapoleerd als gevolg van bijwerkingen veroorzaakt door CAD-medicatie.

Onder dergelijke omstandigheden kan Sildenafil Citrate / Cobra 120 zorgen voor een gezonde erectiele functie door de bloedtoevoer naar de penisregio’s te verbeteren. Tot op heden zijn er weinig klinische onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van Sildenafil Citraat, en de uitgevoerde onderzoeken hebben de voorkeur gegeven aan het medicijn. Een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met een flexibele dosis, uitgevoerd gedurende 12 weken bij mannen met erectiestoornissen en hartaandoeningen, toonde een gunstige score in termen van SildenafilSildenafil.

Het primaire resultaat van de studie werd geëvalueerd door middel van vragen 3 en 5 van de IIEF.

• Wanneer u geslachtsgemeenschap probeerde, hoe vaak was u in staat om uw partner te penetreren
• Hoe vaak was u tijdens geslachtsgemeenschap in staat uw erectie te behouden nadat u uw partner had gepenetreerd (binnengebracht)

Secundaire uitkomsten omvatten de vijf functionele domeinen van IIEF, d.w.z. erectiele functie, orgastische functie, seksueel verlangen, geslachtsgemeenschapstevredenheid en algehele tevredenheid toegevoegd door andere factoren, algemene vragen over de beoordeling van de werkzaamheid en het succespercentage van geslachtsgemeenschap.

Tegen de 12e week vertoonden de meeste van de 60 ingeschreven proefpersonen significante verbeteringen op de IIEF-vragen. Ongeveer 74% van de ingeschreven proefpersonen rapporteerde verbeterde erecties, terwijl 68% verbeterde geslachtsgemeenschap meldde in vergelijking met degenen die een placebo kregen. Het slagingspercentage van geslachtsgemeenschap was 53% bij patiënten die Sildenafil gebruikten, vergeleken met een slagingspercentage van 20% bij placebogebruikers. De proefpersonen waren zeer tevreden met hun behandeling en het seksuele leven en de bijwerkingen waren voornamelijk mild tot matig in de vorm van hoofdpijn, blozen en asthenie. De studie toonde aan dat Sildenafil kan worden beschouwd als een effectieve en goed verdragen behandeling van erectiestoornissen bij mannen met milde tot matige hartproblemen. Zijn afgeleide, Cobra 120, heeft hetzelfde potentieel toegevoegd met het voordeel van kosteneffectiviteit.

Conclusie

Sildenafil Citraat is de oudste en meest populaire erectiebehandelingsoptie, waardoor Cobra 120 een effectieve behandelingsoptie is als zijn generieke derivaat. De kosteneffectiviteit van Sildenafil, vastgesteld in klinische onderzoeken, geeft het het essentiële voordeel dat het toegankelijk is voor het grote publiek. Maar voorzichtigheid is geboden bij het oordeelkundig gebruik ervan, aangezien het uw hartproblemen kan verergeren bij onoordeelkundig gebruik. Het koppelen van Cobra 120 mg aan lichaamsbeweging, een gezonde levensstijl en therapie kan helpen bij een snellere behandeling van ED.

Referentie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31267639

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5603624/

https://www.baus.org.uk/_userfiles/pages/files/Patients/Leaflets/iief.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24909644/

 

Leave a Reply